دسته عمومی

قیمت منصفانه و رضایت مشتری

بررسی

قیمت منصفانه و رضایت مشتری

بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرآیند خرید ظروف و لوازم خانگی
 یکی از مباحثی که امروزه بازارهای تجاری با آن رو به روست ، رضایت مشتری است.
 اغلب میشنویم نسبت کیفیت به قیمت، در ظروف و لوازم خانگی داخلی در مقایسه با ظروف و لوازم خانگی خارجی پایین است و فروشندگان ظروف و لوازم خانگی داخلی به دلیل ادراک غیر منصفانه بودن قیمت خریداران با مسئله گرایش خریداران به لوازم خانگی خارجی مواجه اند.
 یکی از ابعاد رضایت قیمتی ، قیمت منصفانه و آسیب پذیری خریدار از نامنصفانه بودن قیمت است و انتظارات موجود در بازار به تغییر رفتار خریدار در طول زمان می انجامد.
 رضایت مشتریان عزیز از جمله مهمترین اهدافی است که فروشگاه اینترنتی ایران چینی در صدد دست یافتن به آن می باشد.
 قیمت منصفانه مسئله ای است که به رضایت منجر می شود و قیمت گذاری منصفانه به افزایش رضایت مشتری و وفاداری مشتریان کمک می کند.
مدیران فروشگاه اینترنتی ایران چینی رویکرد های زیر را دنبال می کنند و تا حصول این رویه ها دست از تلاش نمی کشند.
ادراک قیمت بر ادراک منصفانه بودن قیمت گذاری .
زمانی که شما از فروشگاه اینترنتی ایران چینی خریداری می فرمایید به خوبی درک می کنید که کیفیت یا عملکرد با قیمت سازگار است به همین ترتیب ، زمانی که قیمت گذاری با انتظارات افراد ، مطابقت می کند، ارزیابی مثبت از رضایت شما عزیزان از خرید حاصل خواهد شد.

رضایت مشتریان عزیز از جمله مهمترین اهدافی است که فروشگاه اینترنتی ایران چینی در صدد دست یافتن به آن می باشد.

آسیب پذیری خریداران بر قیمت گذاری منصفانه.

 مصرف کنندگان می دانند در بازار اقتصادی ، قیمتها گاها تابع تغییرات عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا نسبت به عرضه و افزایش پیدا می کند و یا با بالا و پایین شدن قیمت ارز سودجویانی در پی افزایش سود خود هستند و این عوامل را فرصتی برای افزایش قیمتها و سودشان می دانند ، فروشگاه اینترنتی ایران چینی با قیمت گذاری منصفانه که مهمترین رویکرد وجودی اوست به دنبال جلب رضایت مشتریان می باشد.

ادراک قیمت خریداران بر رضایت کلی آنها از خرید.

به این مفهوم که مصرف کنندگان ممکن است در مورد قیمتی که می پردازند نسبت به عملکرد محصول یا خدمت قضاوت کنند.
 هنگامی که مصرف کنندگان، ادراک خود را از مزایا یا سودی که از معامله می برند در مقایسه با نسبت پولی قضاوت کنند که از دست می دهند و از دست دادن پول آنها بیشتر از منافعی باشد که دریافت می کنند، از عملکرد محصول ناراضی خواهند شد.
 خوشبخاته به این خاطر که در فروشگاه اینترنتی ایران چینی این نسبت به درستی تبیین شده است امیدواریم که مشتریان عزیزمان رضایت حداکثری از خرید اینترنتی برایشان حاصل گردد.
 و در آخر کیفیت فروشگاه اینترنتی لوزام خانگی ایران چینی تحت تاثیر ویژگیهای ظاهری نسبت به قیمت، اطلاع رسانی مناسب و به موقع ، خدمات رایگان برای خرید بالای 500 هزار تومان ، تحویل سریع و نیز خدمات پس از فروش است و امیدواریم شما عزیزان رضایت حداکثری را از خریدتان داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید